Na tomto místě si můžete přečíst sérii mých článků, které před časem vycházely v časopise Jezdectví. Je to už pár let, během kterých se věci sunuly svým specifickým směrem. Člověk, okolnosti, názory .... to všechno se mění (nakonec nejsme - zatím - žádné fosilie) a důležité je potkat se s tím pravým v ten pravý čas. Skoro by se mi chtělo napsat "podoba s žijícími osobami je čistě náhodná", ale třeba si v následujících textech někdo z vás "to pravé" najde. 

A.V.

 

POJĎME JEZDIT JINAK 1

Název mého příspěvku může být možná trochu zavádějící. Rozhodně nejsem zastánce žádných „alternativních“ jezdeckých praktik. Když píšu „jinak“, mám tím na mysli „dobře“. Bohužel dnes se jezdectví, respektující fyzické a psychické možnosti koně, stále více vyčleňuje z obecného průměru a z tohoto pohledu se dostává do okrajové sféry, tedy do oblasti, kde se jezdí „jinak“. Na druhou stranu, hlasy této nepříliš početné skupiny začínají být poslední dobou naštěstí více slyšet, než tomu bylo dřív. Chtěla bych tedy oslovit ty z vás, kteří máte svého koně skutečně rádi a chcete, aby byl vaším partnerem na dlouhá léta k vaší oboustranné spokojenosti.

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 2

Vím, že svými úvahami, které vám tu předkládám, neoslovím ani zdaleka většinu naší jezdecké veřejnosti. V březnovém Jezdectví mě zaujaly myšlenky pana Víta Čmolíka o psychologickém vývoji jezdce, kde říká, že vývojové fáze jezdce jsou období  zalíbení (začátečnická fascinace), období strachu (první konfrontace), období pokroku (rostoucí sebevědomí a ambice), období sebechvály (fascinace vlastními jezdeckými dovednostmi) a konečně období poznání, kdy s pokorou poznáte, že všechno je trochu jinak. Ano, je to skutečně tak. Jsou jezdci, kteří obdobím sebechvály projdou poměrně rychle, ale je bohužel i dost takových, kteří ho nikdy neopustí. Tuto skupinu jezdců zcela jistě neoslovím a ani se o to nesnažím.

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 3 - takt a uvolnění

V minulé části jsme si povídali o faktorech, které mohou vstupovat do naší komunikace s koněm a ovlivňovat naše vzájemné pochopení. Ukázali jsme si, že kromě čistě fyzických aspektů tréninku vstupuje do hry řada faktorů psychologických, které mají na pozitivní rozvoj dvojice jezdec-kůň minimálně stejně tak důležitý vliv. Pokusila jsem se vás v tomto směru alespoň trochu dovést k zamyšlení, jakékoliv návody jsou zde však spíše kontraproduktivní, protože všechno, co je pouze mechanicky opakováno, se může stát svou vlastní parodií, pokud chybí pochopení principu. Berte to jako výzvu ke stále lepšímu chápání všech souvislostí a zlepšování vašeho vztahu s koněm. My se v dalším pokračování zaměříme už pouze na důležité body fyzického tréninku koně. 

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 4 - přilnutí

V minulé části jsme mluvili o prvních fázích výcvikové škály: taktu a uvolnění. Je to období, které není nijak vizuálně oslnivé, ale o to zásadnější. Pokud si výcvikovou škálu představíme jako pyramidu, uvolnění a takt jsou její pevné základy. V této části se budeme zabývat dalším stupněm, který z dobrého základu přirozeně vyplývá, a to je přilnutí.

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 5 - kmih

V minulé části jsme se zabývali přilnutím, tzn. přijetím omezujících pomůcek otěží a jejich správnou reakcí na ně. Řekli jsme si, že nestačí zabývat se jen polohou hlavy a krku, to je pouze vnější znak přilnutí, skutečný princip je v prostupnosti na pomůcky otěží, která nám dále umožní zabývat se vyššími úrovněmi vzdělání koně.

 

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 6 - narovnání

Minulý díl našeho povídání byl věnován kmihu a jeho významu pro výcvikovou škálu. Jako výrazně dynamická část výcviku koně má kmih nezastupitelné místo ve sportovní přípravě koně, v rozvoji jeho fyzické síly a tím i v přípravě koně na skutečné sportovní výkony. Podle výcvikové škály po kmihu následuje narovnání koně. Práce na srovnání koně svým způsobem prostupuje celou škálou, ale je pravda, že právě v této fázi se musíme srovnáním zabývat obzvláště důsledně.

Více »
 

POJĎME JEZDIT JINAK 7 - shromáždění

V našem seriálu se dnes budeme zabývat poslední fází výcvikové škály a tou je shromáždění. Pokud jsme v dosavadní přípravě koně nezanedbali žádnou důležitou fázi, dopřáli jsme koni dostatek času na psychické i fyzické dozrání a měli jsme na paměti, aby naše práce probíhala v pozitivním duchu a ne za skřípění zubů a v atmosféře “kdo z koho”, pak můžeme nyní od svého koně očekávat vstřícnost a fyzickou připravenost na to, aby jeho jezdecké kvality dosáhly nejvyšší možné úrovně.

Více »
 

webdesign by Lewest.cz